logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

il Forno Siem Reap

Bia & rượu, Trà & cà phê, Đồ chay
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu il Forno Siem Reap giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Chương trình xử lý thức ăn thừa
il Forno Siem Reap có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
il Forno Siem Reap hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
il Forno Siem Reap hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn ăn chay