logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Infiniti Cafe

Nước miễn phí
Infiniti Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Infiniti Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Infiniti Cafe hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Infiniti Cafe hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút tại chỗ
  Tre
 • Lựa chọn dựa trên thực vật
 • Lựa chọn ăn chay