logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Insalata

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Insalata giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Insalata hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
To encourage the spirit of saving the earth, we are offering every customer to experience the eco-friendly packaging with no extra fee at all! So let’s have your favorite salad along with protecting environment’s mission with us right now! Customers can return paper bags and glass jars for 2,000 VND each.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Phân huỷ sinh học
 • Nắp hộp đựng
  Phân huỷ sinh học