logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Italiani's Homemade Pizza

Pizza, Ý, Đồ nướng
Sài Gòn
Không ống hút nhựa
Italiani's Homemade Pizza hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Túi
    Nhựa
  • Ống hút mang đi
    Thực đơn thuần chay
  • Ống hút tại chỗ
    Thực đơn thuần chay