logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Jake’s BBQ

Mỹ, Đồ nướng, Burger
Sài Gòn
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Jake’s BBQ có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Jake’s BBQ hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Jake’s BBQ hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
  Nhựa
 • Hộp đựng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Phân huỷ sinh học
 • Ống hút tại chỗ
  Kim loại tái sửa dụng
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Dùng một lần
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Thực đơn thuần chay
 • Giấy dầu nướng bánh
  Thực đơn thuần chay
 • Màng bọc
  Thực đơn thuần chay
 • Bao tay
  Dùng một lần
 • Túi đông lạnh
  Thực đơn thuần chay
 • Phân loại rác thải
 • Chặn dầu mỡ thoát nước