logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Jalus Vegan Kitchen

Đồ chay
Hà Nội
Thực đơn thuần chay
Jalus Vegan Kitchen cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
Jalus Vegan Kitchen hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Thực đơn thực vật