logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Jardin de Lanh

Châu Âu, Trà & cà phê
Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Jardin de Lanh giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Jardin de Lanh giảm giá 10% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Jardin de Lanh cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Jardin de Lanh hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Jardin de Lanh hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa