logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Java Creative Cafe

Mỹ, Cửa hàng bánh, Cà phê triển lãm
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Java Creative Cafe giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Java Creative Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Java Creative Cafe có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Java Creative Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Java Creative Cafe hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Java Creative Cafe hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa