logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Jaya House Riverpark

Khách sạn
Xiêm Riệp
Nên mang theo hộp cá nhân
Jaya House Riverpark giảm giá cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Jaya House Riverpark cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Jaya House Riverpark hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Jaya House Riverpark hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn