logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Joma Bakery Cafe

Cửa hàng bánh
Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Joma Bakery Cafe giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Joma Bakery Cafe cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Joma Bakery Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Joma Bakery Cafe có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Joma Bakery Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Joma Bakery Cafe hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Reduced plastic delivery is available by request.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thuần chay