logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Journeys Sandwich

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Journeys Sandwich giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Journeys Sandwich cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Journeys Sandwich hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Journeys Sandwich hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Journeys Sandwich hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Ống hút tại chỗ
  Kim loại tái sửa dụng
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng