logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Juice Ơi

Sinh tố & nước ép, Rau trộn
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Juice Ơi giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Juice Ơi hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Juice Ơi hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We collect bottles and refund you 3,000 VND per bottle. Let's keep the Earth green together!
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa