logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Just Good Refills

Cửa hàng zero waste
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Just Good Refills giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Just Good Refills hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Just Good Refills hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Just Good Refills hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
Our purpose is to deliver high performing lifestyle essentials made with good quality, good design and good intentions. We strive to source local products, promote local skills and work together as a community.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa