logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

K-Brand Red Ginseng Cafe

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu K-Brand Red Ginseng Cafe giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
K-Brand Red Ginseng Cafe giảm giá 30% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
K-Brand Red Ginseng Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không túi nhựa
K-Brand Red Ginseng Cafe hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa