logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Kayke

Cửa hàng bánh, Pháp
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Kayke giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không túi nhựa
Kayke hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Giấy tráng
  Giấy không tráng
  Nhựa
 • Nắp hộp đựng
  Thực đơn thuần chay
 • Ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Giấy tráng