logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Kettlebell Cafe

Thực vật, Đồ chay, Thực phẩm lành mạnh
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Kettlebell Cafe giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Kettlebell Cafe giảm giá $0.25 cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Kettlebell Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Kettlebell Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay