logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Kinin Restaurant

Phương tây, Châu Á, Trà & cà phê
Phnôm Pênh
Nước miễn phí
Kinin Restaurant cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Kinin Restaurant có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Kinin Restaurant hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Kinin Restaurant hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Lựa chọn ăn chay