logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

KOTO Training Restaurant

Nhà hàng đào tạo, Việt Nam
Sài Gòn, Hà Nội
Thực đơn thuần chay
KOTO Training Restaurant cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
KOTO Training Restaurant có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
KOTO Training Restaurant hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
KOTO Training Restaurant hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
KOTO Training Restaurant hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
KOTO has been plastic straw free since August 2018! 🥛 We're committed to the bright futures of our youth AND the health and beauty of Vietnam.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Thực đơn thực vật
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay