logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Krousar Cafe

Cửa hàng bánh, Trà & cà phê
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Krousar Cafe giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Krousar Cafe cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Krousar Cafe có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Krousar Cafe hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Krousar Cafe hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Krousar Cafe hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We are committed to looking after our planet and although not 100% plastic free at this stage, we are almost there. All food containers and packaging are compostable. We don't offer discount for people who bring in their own containers but we do charge people for take away containers. There are no plastic straws or water/drink bottles. Coffee grounds are collected for composting purposes and we are delighted to be known as a recycling drop off point and support this system with a monthly fee.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa