logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Kube - Cafe Muk Phteah

Trà & cà phê, Campuchia
Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Kube - Cafe Muk Phteah giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Kube - Cafe Muk Phteah cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Kube - Cafe Muk Phteah hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Kube - Cafe Muk Phteah hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay