logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

La Holista

Đồ chay, Đồ ăn vặt
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu La Holista giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
La Holista giảm giá 5% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Thực đơn thuần chay
La Holista cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
La Holista cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
La Holista hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
La Holista hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
La Holista hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
La Holista Co., Ltd. is a Holistic Health & Wellness Company founded by Chiara Squinzi, Italian Health Coach, Yoga Teacher, Functional Medicine Practitioner, and Vegan Nutritionist and managed with Pascale Fioretti, an experienced Hospitality professional, NLP & Executive Coach. We offer wholesome foods & drinks, lunch delivery services, cooking classes, hikes, retreats, after-school activities, documentary screenings, corporate consulting, public speaking & events.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thực vật