logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Lá Studio

Tráng miệng, Đồ chay
Hà Nội
Giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Lá Studio giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Lá Studio hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Giao hàng xanh
    Ít nhựa