logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

La Vita Canina

Sinh tố & nước ép, Trà & cà phê
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu La Vita Canina giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
La Vita Canina cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
La Vita Canina hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
La Vita Canina hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
La Vita Canina hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
We are a pet hotel, and we also have a big cafe outside. We don't have plastic at all, only glass containers and our straws are made of bamboo. We are about to open a Steak and Burger bistro on the rooftop. Same thing, we will have absolutely no plastic. And we will have vegetarian burgers as well, of course. Really glad to join the eco-conscious community!
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa