logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Layla Eatery & Bar

Đồ ăn vặt, Bia & rượu, Cocktails
Sài Gòn
Nước miễn phí
Layla Eatery & Bar cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Layla Eatery & Bar hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Layla Eatery & Bar hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Layla Eatery & Bar hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Túi
  Thực đơn thuần chay
 • Hộp đựng
  Thực đơn thuần chay
 • Nắp hộp đựng
  Thực đơn thuần chay
 • Ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Nắp ly mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút tại chỗ
  Gạo
  Bã mía
  Cỏ
  Thực đơn thuần chay
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Đồ uống tại chỗ
  Lon nhôm
  Chai thủy tinh
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
  Khác
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi đông lạnh
  Tái sử dụng
 • Phân loại rác thải
 • Chặn dầu mỡ thoát nước
 • Lựa chọn ăn chay