logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Le Bistro @ Institut Francais du Cambodge

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Le Bistro @ Institut Francais du Cambodge giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Le Bistro @ Institut Francais du Cambodge cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Lựa chọn ăn chay