logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Le Moon Terrace Bar

Bia & rượu, Phương tây, Châu Á
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Le Moon Terrace Bar giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Le Moon Terrace Bar cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa