logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Légumes

Thực phẩm lành mạnh, Sinh tố & nước ép, Cửa hàng bánh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Légumes giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Légumes cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Légumes hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Légumes hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Ít nhựa
 • Túi
  Vải tái sử dụng
  Thực đơn thuần chay
 • Ly mang đi
  Giấy không tráng
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Thực đơn thuần chay
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
  Tre
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Nước tại chỗ
  Chai thủy tinh
 • Đồ uống tại chỗ
  Chai thủy tinh
 • Ly tại chỗ
  Giấy không tráng
  Giấy tráng
 • Thìa khuấy
  Thực đơn thuần chay
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Lựa chọn dựa trên thực vật