logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Lily's Secret Garden cooking class

Thực phẩm lành mạnh, Campuchia
Xiêm Riệp
Thực đơn thuần chay
Lily's Secret Garden cooking class cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Lily's Secret Garden cooking class cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Lily's Secret Garden cooking class có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Lily's Secret Garden cooking class hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Lily's Secret Garden cooking class hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Lily's Secret Garden cooking class hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Thực đơn thực vật
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay