logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Long Set Resort

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Long Set Resort giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Long Set Resort cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Long Set Resort có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Long Set Resort hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ kinh doanh
At Long Set Resort Koh Rong Island, our goal is to improve the environment in our community by working or partnering with community leaders and our neighbors to create a clean and safe island. ... We are committed to a sustainable future and to improving the social, economic and environmental well being of the community and country. We will always try to buy products locally. We will continue on this path supporting Eco-friendly alternatives to everyday products where available.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa