logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Lot 369 Cafe & Bar

Rau trộn, Thực phẩm lành mạnh, Sinh tố & nước ép
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Lot 369 Cafe & Bar giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Lot 369 Cafe & Bar cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Lot 369 Cafe & Bar hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa