logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Lovegan

Đồ chay, Việt Nam
Hà Nội
Thực đơn thuần chay
Lovegan cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
Lovegan hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Thực đơn thực vật