logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Luna Food In Progress

Phương tây, Bia & rượu, Cocktails
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Luna Food In Progress giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Luna Food In Progress cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Luna Food In Progress hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa