logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Luna Restaurant & Pizzaria

Phương tây, Bia & rượu, Cocktails
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Luna Restaurant & Pizzaria giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Luna Restaurant & Pizzaria cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Luna Restaurant & Pizzaria hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa