logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

L’Usine

Châu Âu, Pháp, Ý
Sài Gòn
Không ống hút nhựa
L’Usine hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Ống hút tại chỗ
    Cỏ