logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Lutulata

Tráng miệng, Trà & cà phê
Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Lutulata giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Lutulata cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Lutulata hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Lutulata hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Túi
    Thực đơn thuần chay
    Nhựa