logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Ma Xó

Châu Âu
Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Ma Xó giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Ma Xó cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
Ma Xó hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thực vật