logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Mad House

Mỹ, Burger, Châu Âu
Sài Gòn
Không ống hút nhựa
Mad House hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Mad House hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không có sẵn
  • Túi
    Thực đơn thuần chay
    Nhựa