logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Maison de Tet Decor

Đồ chay, Burger, Bánh mì kẹp
Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Maison de Tet Decor giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Maison de Tet Decor cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Không ống hút nhựa
Maison de Tet Decor hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Maison de Tet Decor hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ kinh doanh
Maison de Tet decor made a personal commitment to say "no" to plastic straws and plastic water bottles. We estimate this has reduced our plastic usage by around 50,000 straws and 6,000 water bottles over 9 months.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thực vật
  • Thực đơn thuần chay