logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Maison Marou

Tráng miệng, Cửa hàng bánh
Sài Gòn, Hà Nội
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Maison Marou giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Maison Marou cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Maison Marou hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Maison Marou hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Maison Marou hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không đồ nhựa
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
 • Nắp ly mang đi
  Nhựa
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ treo ly
  Thực đơn thuần chay
 • Đồ bọc ly
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Phân huỷ sinh học
 • Ống hút tại chỗ
  Thực đơn thuần chay
 • Dụng cụ tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Khăn ăn
  Thực đơn thuần chay
 • Ly tại chỗ
  Tái sử dụng
 • Thìa khuấy
  Tái sử dụng
 • Vải linen
  Thực đơn thuần chay
 • Đĩa
  Tái sử dụng
 • Túi bắt kem
  Tái sử dụng
 • Giấy dầu nướng bánh
  Dùng một lần
 • Màng bọc
  Dùng một lần
 • Bao tay
  Dùng một lần
 • Túi đông lạnh
  Dùng một lần
 • Phân loại rác thải
 • Chặn dầu mỡ thoát nước