logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Malis

Bia & rượu, Campuchia
Phnôm Pênh, Xiêm Riệp
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Malis giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Malis cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Malis hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa