logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Masala Dosa Street Kitchen

Đồ chay, Ấn Độ
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Masala Dosa Street Kitchen giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Masala Dosa Street Kitchen cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Masala Dosa Street Kitchen cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Masala Dosa Street Kitchen hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Masala Dosa Street Kitchen hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Masala Dosa Street Kitchen hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thực vật
  • Thực đơn thuần chay