logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Mekong Kitchen

Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Mekong Kitchen giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không chai nhựa
Mekong Kitchen hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa