logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Ministry of Cat

Bữa ăn sáng, Không gian làm việc chung, Trà & cà phê
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Ministry of Cat giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Ministry of Cat cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Ministry of Cat cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Ministry of Cat có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Ministry of Cat hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Ministry of Cat hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Ministry of Cat hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn ăn chay