logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Ms. Phuong's Fish and Chips

Phương tây
Đà Nẵng và Hội An
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Ms. Phuong's Fish and Chips giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Ms. Phuong's Fish and Chips cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Ms. Phuong's Fish and Chips hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Ms. Phuong's Fish and Chips hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Ms. Phuong's Fish and Chips hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa