logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Naia Resort Otres II

Bữa ăn sáng, Bia & rượu, Châu Á
Sihanoukville
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Naia Resort Otres II giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Thực đơn thuần chay
Naia Resort Otres II cung cấp một thực đơn dành riêng cho người ăn chay hoặc dựa trên thực vật.
Nước miễn phí
Naia Resort Otres II cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Naia Resort Otres II có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Naia Resort Otres II hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Naia Resort Otres II hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa
  • Thực đơn thuần chay
  • Lựa chọn ăn chay