logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Nesat Seafood House

Châu Á, Hải sản
Phnôm Pênh
Nước miễn phí
Nesat Seafood House cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Nesat Seafood House hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá