logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Nice Meal

Châu Âu, Bánh mì kẹp
Không ống hút nhựa
Nice Meal hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Nice Meal hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Ảnh
Từ biên tập viên
Most single-use plastics are "opt-in only" when ordering through VietnamMM. They also offer a deposit-based reusable container program.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

 • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
  Không có sẵn
 • Túi
  Phân huỷ sinh học
 • Hộp đựng
  Nhựa
  Phân huỷ sinh học
 • Nắp hộp đựng
  Nhựa
 • Ly mang đi
  Giấy tráng
 • Ống hút mang đi
  Thực đơn thuần chay
 • Bọc thực phẩm
  Giấy nhôm
 • Màng bọc
  Dùng một lần