logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Noir Coffee 360

Thực phẩm lành mạnh, Sinh tố & nước ép, Trà & cà phê
Phnôm Pênh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Noir Coffee 360 giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nước miễn phí
Noir Coffee 360 cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Không ống hút nhựa
Noir Coffee 360 hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Noir Coffee 360 hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa