logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Nom Nom Healthy Meal Delivery

Đồ chay, Rau trộn, Thực phẩm lành mạnh
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Nom Nom Healthy Meal Delivery giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Không ống hút nhựa
Nom Nom Healthy Meal Delivery hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Nom Nom Healthy Meal Delivery hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Ít nhựa