logo
Tìm kiếm bởi Algolia
Không tìm thấy dữ liệu

Nulla

Thực phẩm lành mạnh, Trung tâm yoga
Sài Gòn
Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
Có thể yêu cầu Nulla giao hàng không sử dụng túi nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa
Nên mang theo hộp cá nhân
Nulla giảm giá 5% cho khách hàng khi mang theo hộp cá nhân
Nước miễn phí
Nulla cung cấp nước và bạn có thể rót đầy bình nước của mình miễn phí.
Chương trình xử lý thức ăn thừa
Nulla có chương trình xử lý thức ăn thừa trong ngày.
Không ống hút nhựa
Nulla hoàn toàn không sử dụng ống hút nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không túi nhựa
Nulla hoàn toàn không sử dụng túi nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Không chai nhựa
Nulla hoàn toàn không sử dụng chai nhựa khi ăn tại nhà hàng và khi mang đi
Từ biên tập viên
Food waste is composted.
Đánh giá
Viết đánh giá

Chi tiết

  • Đặt hàng mang đi và giao hàng xanh
    Không đồ nhựa
  • Lựa chọn dựa trên thực vật
  • Lựa chọn ăn chay